Skip to content

Các bài viết về dù lượn

Tổng hợp các bài viết hay liên quan tới dù lượn

 

Mastering Paragliding – Thâm nhập vào một thermal 

Đây là một đề mục trong cuốn sách Mastering Paragliding của tác giả Kelly Farina được lược dịch sang tiếng Việt. Kỹ thuật thâm nhập vào thermal là gì? Nên làm gì khi mới gặp thermal? Vòng quay 360 độ nên như thế nào? …

Mastering Paragliding – Gió phơn

Đây là một đề mục trong cuốn sách Mastering Paragliding của tác giả Kelly Farina được lược dịch sang tiếng Việt. Gió phơn là gì? Có nên bay với gió phơn không?