Skip to content

DÙ LƯỢN VIỆT NAM Posts

Thâm nhập vào một thermal

Trích từ cuốn Mastering Paragliding của Kelly Farina Dịch bởi Đặng Văn Mỹ   TỪ THỜI KHẮC đầu tiên khi gặp được thermal cho đến…

Quy tắc “4 giây 90 độ” và tại sao nó hiệu quả

Trích từ cuốn sách Mastering Paragliding Đặng Văn Mỹ dịch   VÀO NĂM 2009, tôi đã thực hiện một chuyến bay dài, chủ yếu ở…

Gió Phơn

Trích từ cuốn sách Mastering Paragliding của Kelly Farina Đặng Văn Mỹ dịch   HÃY CHUYỂN SANG một câu hỏi thường gặp trong các khóa…