Skip to content

DÙ LƯỢN VIỆT NAM Posts

QUY TẮC “4 GIÂY 90 ĐỘ” VÀ TẠI SAO NÓ HIỆU QUẢ

Trích từ cuốn sách Mastering Paragliding Đặng Văn Mỹ dịch   VÀO NĂM 2009, tôi đã thực hiện một chuyến bay dài, chủ yếu ở…